PROGRAM 2022

V roce 2021 jsme Nordic Walking v Rožnově po malých krůčcích nastartovali.

Co Vám v roce 2022 chceme nabídnout?

 Individuální ZÁKLADNÍ KURZ - SPRÁVNÁ TECHNIKA (tento kurz probíhá nepřetržitě celý rok)

Cílem tohoto kurzu je ... seznámit se s novou aktivitou, s holemi a hlavně se Správnou technikou chůze. Uvědomit si, v jaké jsem současné kondici, případně co chci na ni zlepšit.
Vyhodnotíte si, jestli by Vás tato aktivita bavila a chtěli jste se jí dále věnovat.


V DOBRÉ KONDICI (skupinová lekce, max. 5 osob)

Cílem tohoto kurzu je práce na své kondici a zdokonalování správné chůze s holemi.

Tento kurz je navazující na Základní kurz SPRÁVNÁ TECHNIKA.


JARNÍ VYCHÁZKY ZA BYLINAMI 
Tento kurz je kombinací chůze s holemi, sběru bylin, poznávání přírody a okolí.

Bude postaven ryze pohodově.

Zde je můj osobní cíl pro tento rok - vytvořit si HERBÁŘ.

Cílem tohoto kurzu je uvolnit se, užít si krásy jarní přírody, poznávat byliny, které rostou v naší krajině.
Bude zde dostatečný prostor pro techniku s holemi, práci na kondici, ale také klid, pohodu a protažení.

Tento kurz je navazující na Základní kurz.


NOVINKY 2022

PRAVIDELNÉ VYCHÁZKY - skupinové lekce

Pro všechny účastníky Základního kurzu SPRÁVNÁ TECHNIKA připravujeme pravidelné vycházky, které budou na základě přihlášení přicházet pravidelně na mail a messenger.

Cca 1-1,5 hodinové lekce jsou docházkou nezávazné, jednoduše když budete mít čas a chuť, tak přijdete.

Tyto lekce pro Dobrou kondici budou navazující na Základní kurz.

VÝLETY DO OKOLÍ

Dále plánujeme organizovat výlety po okolních kopcích i vzdálenějších míst, které budou probíhat v nepravidelných intervalech o víkendech.

Stejně jako u vycházek, je třeba se přihlásit pro zasílání informací.

Výlety navazují na Základní kurz a Pravidelné vycházky.

Ceny se bude odvíjet dle akce, která se bude pořádat.

Zde se počítá, že účastník ovládá techniku Nordic Walking a je v přiměřené kondici pro aktivní výlety.


Zde se můžete registrovat pro zasílání bližších informací