Program 40+ aneb V DOBRÉ KONDICI

"Budeme-li dobře pečovat o své tělo, vydrží nám v dobré kondici celý život."


MYSLET VÍC NA SEBE. Zní to sobecky. Přitom postarat se v první řadě o sebe - o svou energii, pohodu, zdraví - je základní předpoklad toho, abychom se poté mohli vůbec postarat o druhé.
Lidé, kteří nás milují, chtějí vidět náš úsměv. Nikdo nám ale nedokáže dát to, co v sobě sami nemáme. Tak jako my nedokážeme dát nikomu lásku, klid a radost, pokud jsme odpojeni od zdroje.


Pojďte s námi se ke zdraví dopracovat. Neslibujeme, že je to jednoduché, že je to zadarmo, že to půjde samo a rychle. Je to prostě práce. Práce na sobě má ale vždy smysl. A naše ZDRAVÍ za to stojí!


Co si máme vlastně představit pod pojmem Zdravý životní styl?

Každý si pod tímto slovním spojení představí něco jiného.

Zahrnuje mnoho prvků, především jde o správné stravování, pitný režim, vykonávání přiměřené pohybové aktivity.

Spadá pod to také snaha o vyhýbání se negativním faktorům, jako je stres, drogy a workoholismus.

Kromě tělesných faktorů hrají důležitou roli také činitelé sociální, duševní a duchovní.

Spánek, odpočinek, relaxační aktivity jsou stejně důležitou složkou. 

Podle světové zdravotnické organizace je zdraví chápáno jako: "Stav, kdy je člověku naprosto dobře, a to jak fyzicky, tak psychicky, tak sociálně. Není to jen nepřítomnost nemoci."

Pro ženy středního věku je zdravý životní styl velice důležitý.

Správným stravováním mohou v období přechodu zamezit výskytu různých chronických onemocnění.

Výživa kromě tělesných nemocí také ovlivňuje psychické zdraví. 

I při vhodném stravování nesmíme v jakémkoliv věku opomenout dostatečné množství pohybové aktivity, která je pro lidský organismus nezbytná. 

Optimální tělesná zdatnost totiž oddaluje proces stárnutí.

Nerovnováha mezi nedostatečnou pohybovou aktivitou, ale zachovaným energetickým příjmem vede ke zdravotním potížím, jinak nazvaným civilizačním nemocem. 

Zařadit do programu dne cvičení a upravení životosprávy se tedy jeví jako účinné východisko proti tomuto civilizačnímu problému. 

Mezi další pozitivní účinky pohybové aktivity ovlivňující zdravotní stav jedince patří snížení hladiny cholesterolu, zpevnění kostí a snížení rizika zlomenin, zvýšení tělesné zdatnosti i celkového fyzického vzhledu jedince.

Pohybová aktivita nemá význam pouze z hlediska prevence civilizačních nemocí, ale díky vylučování endorfinů během tělesné aktivity - tzv. hormonů štěstí, má pozitivní vliv na psychiku jedinců. 

Při sportovních aktivitách se dostavují vnitřní prožitky, jako je euforie, dobrá nálada, uspokojení z pohybu nebo třeba radost z nových zážitků.

V neposlední řadě má pohybová aktivita velký význam z hlediska sociálního, nabízí nové příležitosti pro navázání přátelských vztahů či upevnění kolektivu.

Pojďte s námi se k DOBRÉ KONDICI propracovat!

Změna životního stylu, sestavení jídelníčku na míru, pravidelné vycházky,  kondiční tréninky, poznávací výlety.

Přidejte se ...