Uvědomělost

harmonie těla, mysli a emocí 

Uvědomělosti se člověk musí učit, říká Osho. 

Učení spočívá v zesíleném pozorování toho, co je "tady a teď", ve zvýšené pozornosti ke všemu, co se právě děje. Pozorujte, jaké myšlenky vás napadají, jaké emoce se ve vás rodí, jak děláte různé činnosti -chodíte, jíte, myjete se, pracujete ... Pozorujte každou svoji činnost a své reakce na činnosti jiných lidí.

Uvědomění je třeba rozvíjet ve všem. Když jíte, všímejte si chuti jídla, pozorujte, jak ho žvýkáte, jak držíte vidličku, jaké pocity ve vás jídlo vyvolává. Už samo toto pozorování učiní jídlo chutnějším. Jistěže ve skutečnosti se chuť jídla nemění, prostě teď jíte uvědoměle a začínáte si jeho skutečnou chuť uvědomovat. Dříve jste při jídle mysleli na spoustu věcí, které s ním vůbec nesouvisely, nebyli jste jak se říká "při věci", nebyli jste uvědomělí a chuť pokrmu vás míjela.

Mimochodem, jeden z nejlepších způsobů, jak shodit nadváhu, je vědomost při jídle. Člověk mnohokrát sní opravdu hodně a přitom má pocit, že se nenajedl, protože jí příliš rychle, v myšlenkách se vznáší bůhvíkde a jeho mysl nestíhá ocenit kvalitu a množství jídla. Proto se cítí nenajedený a musí jíst dál. Pozornost, neuspěchanost a vědomost při jídle dokáží podstatně snížit objem zkonzumované potravy, přičemž pocit nasycení se dostavuje daleko dříve, chuť jídla nám připadá lepší, zlepšuje se trávení a nenabýváme na váze.

Pozorování a uvědomělost jsou dvě strany jedné mince. Proto když usilujete o větší pozornost, posilujete zároveň svoje uvědomění.

Pozorujte i když jdete po ulici, vdechujte vůně, těšte se zelení, pociťujte půdu pod nohama, pofukování větru, jeho doteky, naslouchejte zvukům - tento způsob uvědomování vám otevře nový, božský svět, svět plný tajemství a krás.

Jestliže se vám velmi často stává, že se přichytíte u ztráty pocitu pozorování «tady a teď», nemusíte mít žádný pocit provinění, nehubujte sami na sebe. Byla by to jen marná ztráta času. Prostě se vraťte k uvědomění onoho pocitu, začněte od nového počátku, zapomeňte na to, co bylo před tím. Jak se bude váš pocit uvědomělosti rozvíjet, budete stále častěji a déle pobývat v okamžiku «teď».

Nacházet se v okamžiku tady a teď, bez prožívání minulosti a fantazií o budoucnosti, to je pravá uvědomělost.

Způsob rozvoje uvědomělosti - tři kroky:

Být pozorný k vlastnímu tělu. To je první a velice důležitý krok na cestě rozvoje uvědomělosti, říká Osho. Pozorujte každé gesto, každý pohyb, každý tělesný pocit. Díky podobnému pozorování mizí mnohé hloupé a škodlivé návyky, tělo se uvolňuje (zbavujeme se tělesného napětí a bloků), navrací se normální tonus a dobrá nálada.

Když dosáhnete stavu pozorování vlastního těla, zapojte rovněž pozornost vůči vlastní mysli. Uvědomujte si myšlenky, které vás napadají. Pozorujte, jak se objevují a zase mizí. To je druhý krok rozvoje uvědomělosti. S myšlenkami nemusíme nic podnikat, nemusíme je zahánět, potlačovat nebo je směrovat někam jinam. Stačí jejich obyčejné pozorování. Toto uvědomění všechno změní. Sami uvidíte, jak se vám v hlavě postupně rozhostí klid, mír a pokoj.

Následuje třetí krok - pozorujte city a pocity, které podobně jako myšlenky přicházejí, vznikají a zase odcházejí, zanikají. Ani s nimi nemusíte nic dělat, prostě je pozorujte, buďte si jich vědomi. Žijí si svým životem, podle svých zákonů. Vy jste jejich pozorovatel a svědek.

Když tyto tři kroky naplníte, zrodí se harmonie těla, mysli a emocí. A spontánně se zrodí čtvrtý stav - plná uvědomělost. Budete si sami sebe uvědomovat jako uvědomělou bytost, která je pozorovatelem těla, mysli (myšlenek) a emocí. To je sebepoznání, které vás přivede k probuzení. Pouze v tomto stavu poznáte, co to je dokonalá blaženost. Poznáte svoji skutečnou podstatu, podstatu své duše. Uvědomíte si sami sebe čistým vědomím, které je svědkem myšlenek, emocí i tělesných činností. Tehdy se rodí blaženost - svoboda, radost a štěstí.

Blaženost sebeuvědomění je životním cílem, postup uvědomování je cestou k němu a pozorování a pozornost jsou jeho nástroji.