TRASY BESKYDY

Téměř souvisle zalesněný horský celek, který charakterizují četné horské hřebeny, hluboká údolí, louky se starobylými dřevěnicemi, jalovcové pastviny, čisté vodní toky s divokými kaskádami a vodopády.

vstup do jednotlivých sekcí bude mít každý účastník kurzu

Pravidelné vycházky

...

Delší výšlapy

...

Speciální výšlapy

...