Tempo udávají ruce

Základní body :

Hlídáme si delší krok

Našlapujeme přes patu

Máme pokrčené koleno

Jdeme v mírném předklonu

Pohyb paží vychází z ramen

Máme mírně pokrčené ruce v loktech

Hůlky píchneme mezi nohy směr zepředu dozadu

Pohyb paží jde až dozadu za hýždě

Uvolníme sevření dlaně

Ramena jsou uvolněná, lehce dopředu

Hlavu máme v prodloužení trupu

Díváme se 20 metrů před sebe

Máme zpevněný střed těla

Pravidelně dýcháme