Rovnováha a klid

technika vidím, slyším, cítí ...

Možná čas od času zažíváte chvíle, kdy vás něco rozhodí a potřebujete rychle získat zpět ztracenou rovnováhu a klid. Právě v těchto situacích by se vám mohla hodit technika vidím, slyším, cítím.

Když vás přepadne stres, obavy nebo třeba hněv, zkuste se na chvíli zastavit a udělat několik jednoduchých kroků:

  • Párkrát se zhluboka nadechněte a vydechněte.
  • 5 věcí, které vidím: rozhlédněte se kolem sebe a všimněte si pozorně pěti předmětů, které vidíte. Můžete si je v duchu pojmenovat: propisovačka, hrníček, květina, lampa, hodiny. Zkuste si každou věc sice rychle, ale pozorně prohlédnout. Vnímejte tvary, barvy, jako byste daný předmět viděli poprvé. Vnímejte, nepřemýšlejte.
  • 4 zvuky, které slyším: uvědomte si čtyři zvuky ve svém okolí. Každému zvuku malou chvilku naslouchejte. Zvuky si v duchu pojmenujte: tikot hodin, zpěv ptáků, štěkot psa, hučení počítače.
  • 3 hmatové vjemy: vnímejte postupně jakékoliv tři hmatové vjemy a opět si je pojmenujte, například: dotek zad s opěradlem židle, dotek chodidel s podlahou, dotek rukávů na pažích.
  • 2 vůně: najděte dvě vůně nebo pachy. K něčemu si přivoňte a vůně si pojmenujte: vůně čaje, vůně mýdla na pokožce.
  • 1 chuť: uvědomte si chuť, jakou právě cítíte ve svých ústech a pojmenujte si ji, například: chuť kávy a sušenek.

Účelem této techniky je přesměrovat vaši pozornost od stresujících myšlenek ke smyslovému vnímání. Vlastní myšlenky a obavy totiž často výrazně zesilují stres a nepříjemné emoce, který prožíváme. Představujeme si různé nástrahy a nebezpečí. Malujeme si, co všechno by se mohlo stát.

Ve chvíli, kdy přesměrujete pozornost ke svým smyslům, tak těmto obavám vezmete vítr z plachet. Když naplno vnímáte svými smysly, stresující myšlenky zcela přirozeně ustupují do pozadí.

Vaše smysly vás zakotvují v přítomnosti. A navíc vám mohou zprostředkovat zkušenost, že teď, v tuto chvíli jste v bezpečí. Že právě teď je vše v pořádku a nic zlého se neděje.