POHYB JE ŽIVOT

z učebnice Reiki, autor Jarmila Riegerová

Veškerý život se projevuje pohybem. Naučíme-li se vnímat své fyzické tělo, své svaly a pocity při pohybu, poznáme, jak příjemný je pohyb vědomý, prováděný pečlivě a soustředěně.

Pohyb je zdrojem radosti a pomocníkem zdraví.

I pohybem můžeme příjemně prožívat své já, uplatnit bioenergetiku a harmonickou mysl.

Uvolněný pohyb představuje veselost, napjatý pohyb smutek a rozladění. Proto můžeme vnitřní náladu ovlivňovat pohybem. Učit se spojovat pohyb a city je třeba již od dětství, aby pozdější pohybové aktivity nepostrádaly zážitek radosti.

Držení těla se vztahuje k řadě vnitřních problémů, jako např. bolesti hlavy, problémy se zrakem, povrchní dýchání, bolesti kloubů a podobně. Krční páteř je vstupní branou k mozku.

Dostatečný přísun kyslíku do tkání záleží na rychlosti toku krve tělem a ta zase závisí na výkonu srdce. Činnost srdce je spojena s funkcí svalů a to především s činností svalů dolních končetin, zad a břicha. Proto je tak důležitý aktivní pohyb dolních končetin a svalů, které se podílejí na správném držení těla. Čím více tyto (a samozřejmě i další svaly) zaměstnáváme pohybem, tím více se tělo okysličuje a organismus je posilován.

Důležité je také správné dýchání - již staří Číňané vyslovili velkou pravdu - jak dobře dýcháš, tak dlouho jsi živý.

Proto je důležité správné držení těla, aby se hrudník mohl spolu s bránicí dostatečně otevřít při nádechu a dostatečně stáhnout při výdechu.

Důležitá je rovněž vyvážená činnost svalových skupin, to znamená délka svalů zajišťujících vzpřímené držení těla (posturální) a optimální síla svalů pohybujících pákami kostí, tak zvaných svalů fázických.

Sedavý způsob života bez pohybové kompenzace vede k rozvoji svalové nerovnováhy. U některých svalových skupin dochází ke zkrácení, u jiných k oslabení.

Proto rozhýbejme a zpevněme své svaly a učme se znovu správnému držení těla a správné chůzi. 

Nejlépe v kolektivu, pod odborným vedením, ne každý má vůli cvičit sám.