NORDIC RUNNING

Běh a chůze s holemi je velmi vhodnou doplňkovou metodou jakéhokoliv tréninku


Nordic running je specifickou běžeckou metodou. Umožňuje celoroční realizaci běhu s holemi na všech typech povrchů při dodržení správné běžecké techniky. Tím se zásadně liší od používání walkingových nebo trekových hůlek při horských a ultra bězích.

Při běhu s holemi se kombinují prvky tří souvisejících aktivit: normálního běhu, běhu na lyžích klasickou technikou, a Nordic Walkingu. Ve srovnání se všemi třemi uvedenými pohybovými aktivitami je běh s holemi jednoznačně nejintenzivnější.

Základní porovnání Nordic Runningu a běhu na lyžích klasickou technikou:

NORDIC RUNNING

není oproti běhu na lyžích vázán na sněhové podmínky a v zimě na upravené běžecké stopy, což se jinak stává limitujícím faktorem (většina běžců nebo jiných sportovců nemá to štěstí, že bydlí přímo u lyžařské magistrály, či okruhu). Oba způsoby umožňují dosažení vysoké intenzity (vysokého energetického výdeje). Běh s holemi je však ještě náročnější, protože na rozdíl od běhu na lyžích, kdy při jízdě z kopce odpočívají paže a při odrážení způsobem soupaž na rovině odpočívají naopak nohy, si při běhu s holemi neodpočinou ani paže, ani nohy obě aktivity tolik nazatěžují – na rozdíl od "běžného běhu" – pohybový aparát, především nosné klouby. Pro běžce, či sportovce z jiných odvětví jsou oba způsoby velmi vhodnou doplňkovou metodou tréninku.


Základní porovnání Nordic Runningu a chůze s holemi (Nordic Walkingu):

NORDIC RUNNING

není pouhý běh s walkingovými (trekovými) hůlkami - ty jsou totiž krátké a dosažení správné běžecké techniky absolutně neumožňují. K částečnému odlehčení nosných kloubů dolních končetin (hlezno, koleno, kyčel) dochází použitím holí i u Nordic Walkingu, při Nordic Runningu je však díky delším holím a většímu zapojení ramen a paží toto odlehčení výraznější.

Obě aktivity lze úspěšně provádět i v mimosněhových podmínkách a to jak v běžném terénu, tak na asfaltu či jiných tvrdých površích (díky snímatelnému gumovému zakončení holí).

ZÁVĚR

Nordic running, tj. běh s runningovými holemi, má blíže k běhu na lyžích klasickou technikou, než k Nordic Walkingu. Na rozdíl od "nouzové" varianty běhání s holemi a imitací v suché přípravě profesionálních běžkařů jej však chápeme jako specifickou a komplexní běžeckou metodu se zdravotními, tréninkovými i stylovými aspekty.