BMI (body mass index)

Veřejnosti obecně známý vzorec pro výpočet BMI je celosvětově nejrozšířenější formou používanou k hodnocení stavu tělesného zdraví člověka z hlediska nadváhy či obezity.

Jak se BMI počítá?

Použijte vzoreček: HMOTNOST v kg : VÝŠKA v metrech na druhou

Můj příklad: váha 62 kg a výška 1,74 m

Tedy: 62 : (1,74 x 1,74) = 62 : 3,02 = 20,48

A potom se jen stačí podívat do tabulky ...

BMI < 16,5 těžká podvýživa

16,5 - 18,5 podváha

18,5 - 25 ideální váha

25 - 30 nadváha

30 - 35 mírná obezita

35 - 40 střední obezita

BMI > 40 morbidní obezita

Bohužel konečný výsledek BMI často značí, že kilo svalů je jako kilo tuku, což znamená, že svalnatý atlet, který usilovně pracuje na své tělesné schránce a kondici, bude mít díky své váze vysoké BMI a zařadí se tak mezi obézní. Porovnáme-li si pak dva jedince o stejné výšce i hmotnosti, z nichž ale jeden bude svalnatý a druhý bude obézní, vyjde jim dle BMI totožný výsledek.

Proto raději všem doporučuji jednodušší a věrohodnější variantu, kterou je ZMĚŘENÍ SI OBVODU PASU.

Normální jsou hodnoty do 80 cm u žen a do 94 cm u mužů.

Pokud obvod pasu u ženy přesahuje 88 cm, vystavuje se dotyčná významnému zdravotnímu riziku.

U mužů zvýšené zdravotní riziko signalizuje hodnota pasu přesahující 102 centimetry.

Kolik cm máte vy?

Pas je náš ukazatel. A zároveň i ukazatel našeho stresu a životního stylu.