Jak na tuky

Zatímco energii pomůže spálit jakékoliv cvičení, rychlá dynamická chůze je skvělá pro spalování tuků a tedy žádoucí při hubnutí.

Jak správně chodit, aby se tuky začaly spalovat?

Hubnutí je věčné téma a neustále se vynořují nové rady, jak vytoužených křivek dosáhnout co nejrychleji. Realita je ale taková, že pokud se nevytvoří pravidelný kalorický deficit a hubnoucí se nezačne pravidelně hýbat, tuku se zkrátka nezbaví.

Jeho množství je závislé na kombinaci více faktorů ... jídelníčku, životním rytmu, míře stresu a pohybu.

Obzvlášť nebezpečný je viscerální tuk (břišní, útrobní), který je uložen v břiše.

Když je ho moc, zvětšuje objem pasu i riziko cukrovky a nemoci srdce.

Jak s tím může pomoci "obyčejná chůze"?

Abyste se dostali na vysněnou hmotnost, je potřeba se pravidelně hýbat.

Bohatě postačí svižná dynamická chůze s holemi, u níž je pro odpovídající výsledek potřeba dodržovat následující pravidlo...

Chodit optimální rychlostí a pamatovat na to, že čím déle budete chodit, tím více bude tělo brát energii z tukových zásob.

I když nelze docílit toho, aby se tuk spaloval jen tam, kde chcete, při zahájení správné pohybové aktivity se začne spalovat z celého těla a dříve či později se dostane i na partie, kde se ho chcete zbavit nejdříve, tedy na břiše.

Optimální rychlost je pro každého jedince jiná, trénink je potřeba nastavit individuálně vzhledem k věku, kondici, zdravotnímu stavu, váze jedince, atd.

Proč se tuky spalují zrovna při chůzi?

Chůze, při níž jdeme 4-6 km/h, je považována za aerobní aktivitu střední intenzity.

Cílová srdeční frekvence by pro cvičení na této úrovni měla dosahovat zhruba 50-70% maximální tepové frekvence.

Právě cvičení s nízkou až střední intenzitou pomáhá nejlépe spalovat tuky, protože organismus po nějaké době začne jako energii využívat tuk a ne cukr, jako je tomu u tréninků s vyšší intenzitou.

Jak chodit, abyste spalovali tuky?

Lepší je začínat v mírnějším tempu a s kratšími vzdálenostmi, otestovat si svou zdatnost.

Rychlost a vzdálenost chůze postupně navyšujte.

Ideální je začínat 20 minut denně, 4-5x týdně.

Dále navyšovat délku tréninku, vzdálenost, rychlost, střídat intenzitu chůze, profil terénu, přidávat indiánský běh, atd.

Chůze v kombinaci s holemi Nordic Walking, kdy do pohybu aktivně zapojíte i horní polovinu, je jedna z nejlepších forem, jak se brzy dostat do vysněné kondice.

Čím více svalů se pohybu účastní, tím více tuků budete spalovat.

A o to přece jde! Je to prostě práce.

Práce na sobě má ale vždy smysl. A naše ZDRAVÍ za to stojí!