Co je cílem?

Poskytovat široké veřejnosti služby, které vedou ke zdravému životnímu stylu

Všechny aktivity jsou nastaveny s ohledem na individuální možnosti a potřeby jednotlivce. Každý člověk si tak najde optimální variantu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku a fyzické kondici.

Zdravý způsob života je kombinací přiměřeného pohybu, vyvážené stravy a optimálního odpočinku.

ČMFNW dává prostor pro seberealizaci všem lidem, kterým není lhostejné jejich zdraví. Veškerá populace včetně dětí a seniorů si v nabízených službách najde to své.

ČMFNW se nezabývá jen činnostmi týkající se zdravého životního stylu, ale je zájmovým spolkem s širokou členskou základnou.